Kære dedikerede medlemmer af Medgang.

I dag, den 16 december 2022, går vi fra forening til bevægelse. Og jeg stopper dermed som frontfigur.

Det betyder også, at Medgang som en forening ophører og bliver erstattet af en BEVÆGELSE. Hvis ikke jeres medlemskab allerede er blevet lukket ned, så vil det blive det indenfor et par dage, og I vil derfor ikke blive trukket yderligere.

Dem af jer, der har betalt forud, har mulighed for at få jeres penge tilbage, men I kan også vælge at lade beløbet blive i puljen til det arrangement vi har valgt at afholde til januar, samt den sidste rest af udgifter ved afviklingen. Men mere om det længere nede i teksten.

Det er nu snart to år siden Medgang blev sat i verden som et opgør med et system. Et system, der har fjernet sig fra menneskelige værdier og respekten for den enkeltes ret og historie … til et regel-samfund, hvor det at føle sig forkert er blevet normen. Det var med andre ord Medgangs ønske, at fremme en verden, der tager udgangspunkt i værdierne – hvor mennesker vokser fremfor at blive nedbrudt. Jeg fik i sin tid ideen til Medgang på baggrund af en række henvendelser, der alle foreslog mig, at træde ind på den politiske scene, men efter en periode med ildhu og begejstring, blev de politiske drømme erstattet af Medgang og foreningen blev skabt. Det var i maj måned 2021.Jeg gav mig selv et år …Her ville jeg arbejde som ulønnet og alle indtægter fra medlemskabet skulle gå til administrationen, der bla bestod af en fuldtidsansat, Lisa, afholdelse af arrangementer, besøg på skoler. Samt alle de driftsmæssige omkostninger der nu en gang følger med, såsom leje af lokaler og forplejning.


Som tiden er gået, er arbejdsbyrden naturligt nok vokset og i dag må jeg desværre erkende, at jeg ikke længere kan påtage mig ansvaret. Jeg har en familie, jeg skal forsørge og en række ansatte, der skal have løn på mine andre projekter. Takket være en stor gruppe dedikerede ambassadører og frivillige har vi nået ufatteligt meget:
Vi har besøgt adskillige skoler og institutioner, virksomheder … haft møder med lærere, læger, psykologer, politikere, borgmestre, elever … er nået hele vejen til ’Borgen’ og givet anledning til en væsentlig debat i Danmark. Vi har sat børns trivsel på agendaen og har været medarrangør af konferencen ”Visionen om Verdens Bedste Skole.” Jeg er stolt over alt det vi har fået udrettet og ikke mindst den gruppe af mennesker, der har kæmpet ihærdigt for den nødvendige forandring.

Så en stor TAK til alle jer, der har bakket op omkring Medgang og som stadig holder ved og tror på visionen. Derfor, som nævnt i indledningen, er det udelukkende Medgang som forening, der bliver afviklet. Det sidste ord er ikke sagt; EN BEVÆGELSE ER FØDT! Facebook gruppen, med sine mere 10.000 følgere, vil fortsætte med et stærkt team af tovholdere. (link til FB side)
Allerede nu ved vi, at der rundt omkring i landet er stærke personligheder, frivillige, parate til at fortsætte debatten for en ny dagsorden. En ny fremtid.

Helt personligt glæder jeg mig til at sprænge alle rammer, for hvad vi kan opnå som bevægelse. Kampen er ikke slut, men den har fået et nyt ansigt.Og jeg bliver her, dog på andre præmisser, sidestillet med en række andre brændende ildsjæle.

Vi ses!

 – Kim Boye

Hvis du ønsker at få forudbetalte penge tilbage, skal du kontakte os senest 31.december 2022  – Email: hej@medgang.today

Skab en fremtid for børn og unge

Børn & unge lider under depressioner, stress og angst mere end nogensinde før. Medgang vil skabe rammerne hvor vores børn & unge kan vokse fremfor nedbrydes
 

 

 
 

“Jeg er en del af medgang fordi vi deler nogle af de samme værdier og ønsker at skabe en positv forandring i vores samfund, ved at sætte mere fokus på at gøre det enkelte menneske bevidst om hvad de egentlig er i stand til.”
Nada Al Zein
 
 
 
“Du skal blive medlem af flere årsager, men i hvert fald for at blive en del af et fælleskab og være til at løfte den danske undervisning, på skolerne, og vores børn, fordi vores børn er jo fremtiden.”
Julie Andersen