Privatlivspolitik

Vi passer på dine data

Privatlivspolitik
Den dataansvarlige virksomhed:

Medgang
Energivej 30
2750 Ballerup
Cvr.nr: 42312533

Kontaktperson: Lisa Høholt
Telefon: 24805313
Email: lh@medgang.today

Behandling af persondata og formål:


Medgang behandler personoplysninger om dig, når du henvender dig via mail, brev, hjemmeside, sociale medier, via dit medlemskab eller som ambassadør eller deltagelse i vores arrangementer.
Derudover behandler vi personoplysninger om dig, når du ansøger til ledige stillinger, som ansat, praktikant eller som bestyrelse.

De personoplysninger, du indsender til os, digitalt eller i papirform, bliver behandlet internt af os alt efter formål og relevans. Vi sletter dine personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt at behandle dem.

Vi behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger, undtaget hvis du er ansat eller medlem af bestyrelsen, hvor vi også behandler fortrolige oplysninger eller via dit medlemskab, hvor du blandt andet har oplyst kontooplysninger. 

Ansøgere og ansatte:


Når du fremsender din ansøgning eller søger om praktik, giver du os samtykke til, at vi må behandle de personoplysninger, vi har modtaget fra dig. Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage, ved at sende os en mail med besked herom.

Såfremt din henvendelse ikke fører til et samarbejde, sletter vi personoplysningerne om dig senest efter 6 måneder. 

Deltagere til arrangementer:


Når du deltager på et af vores arrangementer, afgiver du samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger, som vil blive delt med eventuelt undervisere, foredragsholdere og facilitatorer på det specifikke arrangement. 

Det sker, at vi i den forbindelse tager billeder og video til brug på hjemmesiden, vores sociale medier platforme eller anden form for markedsføring.

Såfremt du ikke ønsker at der tages fotos/video af dig til de nævnte formål, skal du give besked om dette til fotografen eller den ansvarlige på stedet.

Medlemskaber og ambassadører:

Når der oprettes et medlemskab eller du bliver tilmeldt som ambassadør, behandler vi bl.a oplysninger om navn og email samt kortoplysninger til betaling. Vi benytter disse oplysninger til at opfylde forpligtelserne i forhold til din abonnementsaftale som medlem. 

Vi gemmer dine personoplysninger så længe vi har et aktivt aftaleforhold med dig.
Når dette aftaleforhold ophøres, gemmer vi dine personoplysninger så længe vi er forpligtet hertil efter lovgivningen, herunder regnskabslovgivningen.

I nogle tilfælde vil vi indsamle og behandle andre personoplysninger, i forbindelse med at der sker løbende kommunikation mellem parterne. 

Leverandører og andre samarbejdspartnere:


Hos Medgang anvender vi en række leverandører og samarbejdspartnere til forskellige formål.

For at vi kan opfylde vores betalingsforpligtelser og modtage vores ydelser i henhold til de forskellige aftaler, indsamler og behandler vi en række personoplysninger om medarbejdere hos disse leverandører og samarbejdspartnere.

Vi behandler i den forbindelse oplysninger om navn, telefonnummer, e-mail, stillings-betegnelse og arbejdsplads.

I enkelte tilfælde indsamler og behandler vi andre personoplysninger i forbindelse med, at der sker løbende kommunikation gennem parterne.

Nyhedsbrevmodtagere:

Ved tilmelding til vores nyhedsbrev giver du samtykke til at vi må behandle dine personoplysninger og sende dig nyhedsmails.

Du kan altid afmelde dig nyhedsbrevet via ”afmeld-funktionen” i bunden af nyhedsbrevet.

Når du sender oplysninger via formularer fra vores hjemmeside, foregår dette via en sikker forbindelse (SSL-kryptering).

Videregivelse af persondata:

Data behandles af vore databehandlere i forbindelse med drift af it-systemer og tilknyttede ydelser.

Derudover videregiver vi kun personoplysninger til tredjemand, herunder offentlige myndigheder, hvis du udtrykkeligt har givet samtykke til det, eller vi har en lovpligtig forpligtigelse til det – eks. i forbindelse med lønudbetaling til ansatte.

Samtykke:

I de fleste tilfælde er vores behandling af dine personoplysninger baseret på et andet retsgrundlag end samtykke. I det omfang vi måtte have indhentet et samtykke fra dig til en given behandling af dine personoplysninger, gælder, at du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage.

Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår under punkt ‘Den dataansvarlige virksomhed’.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Opbevaring og sletning af persondata:


Vi sletter dine personoplysninger efter de almindelige forældelsesregler, der gælder i Danmark. Vi sletter løbende personoplysninger, som ikke er nødvendige, når vi har opfyldt vores forpligtelser i forhold til et eller flere af de formål, de er indsamlet til.

Hvis du vil vide mere om, hvor længe vi gemmer dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Dine rettigheder:

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger.

Du har herudover også ret til at få berigtiget (korrigeret), slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom. Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til os.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder her